GFWRI Logo
English   China   Japan   Vietnam
  Chức năng chính Các nghiên cứu và xuất bản phẩm liên quan đến vấn đề đa văn hóa của Viện Địa chỉ liên hệ Viện nghiên cứu SNS  

Xin chào các quý vị.o
Viện nghiên cứu phụ nữ và gia đình tỉnh Gyeonggi là cơ quan nhà nước được thành lập vào tháng 5 năm 2005, với mục đích giáo dục bình đẳng giới và phát triển chính sách cho phụ nữ ․ gia đình phù hợp với điều kiện tỉnh Gyeonggi.
Sau khi thành lập, Viện đi đầu trong xây dựng tỉnh Gyeonggi thành nơi hạnh phúc cho nữ giới và các gia đình. Viện đã khuyến khích nữ giới tham gia vào các hoạt động xã hội; phát triển các chương trình và chính sách nghiên cứu đa dạng nhằm hiện thực hóa hạnh phúc gia đình; thực hiện bình đẳng giới thông qua giáo dục nhận thức giới tính

Chức năng chính
Các nghiên cứu và xuất bản phẩm liên quan đến vấn đề đa văn hóa của Viện
Báo cáo khoa học
 
2007 Kế hoạch dài hạn-ngắn hạn hỗ trợ gia đình kết hôn quốc tế của tỉnh Gyeonggi
Điều tra thực trạng gia đình kết hôn quốc tế tại tỉnh Gyeonggi & nghiên cứu phương án hỗ trợ chính sách cho đối tượng này.
2009 Nghiên cứu phương án hỗ trợ tìm việc làm cho cô dâu gia đình đa văn hóa
Phương án hỗ trợ chăm sóc trẻ em gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi.
2010 Nghiên cứu thực trạng đời sống của gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi và chính sách hỗ trợ
Nghiên cứu thực trạng đời sống của thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi & phương án hỗ trợ
2011 Nghiên cứu phương án tăng cường các buổi tư vấn cho cô dâu ngoại quốc và người lao động nước ngoài ở Gyeonggi
Phương án phát triển & áp dụng các chương trình chăm sóc trẻ em gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi
2012 Nghiên cứu tình hình các buổi họp tự giúp đỡ của các cô dâu gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi & phương án thúc đẩy
Nghiên cứu phương án hỗ trợ thích nghi ban đầu cho thanh niên nhập cư là con cái gia đình đa văn hóa
2013 Nghiên cứu tránh trùng lặp các hoạt động hỗ trợ gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi
Nghiên cứu lập kế hoạch phát triển chính sách gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi trung hạn và dài hạn
Nghiên cứu phương án tăng cường người hỗ trợ cho gia đình đa văn hóa
Phương án tăng cường các hoạt động hỗ trợ người lao động nước ngoài tại tỉnh Gyeongggi
Cung cấp 10 lựa chọn công việc phù hợp cho cô dâu đa văn hóa
2014 Phân tích chương trình trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Gyeonggi, hiện trạng hoạt động và phương án hiệu quả
Nghiên cứu chính sách hỗ trợ chăm sóc con cái người lao động nước ngoài tại tỉnh Gyeonggi.
Giám sát hoạt động hỗ trợ thích nghi ban đầu cho thanh niên nhập cư là con cái gia đình đa văn hóa
Phương án hiệu quả để đào tạo chuyên môn cho thành viên gia đình đa văn hóa
2016 Khai thác​ chủ đề thảo luận​ thông qua việc phân tích các hoạt động phi chính phủ liên quan đến ​người ​di cư​ của tỉnh Gyeonggi​​-do​
 
Đề án chính sách/ báo cáo hiện trạng
- Kết thúc năm 2012
 
2007 Xây dựng hệ thống giáo dục tiếng Hàn dành cho cô dâu nước ngoài
Sử dụng thư viện để tăng cường khả năng đọc hiểu của gia đình đa văn hóa
Phát triển các công việc phù hợp và tìm việc làm cho cô dâu nước ngoài
Xây dựng hệ thống xúc tiến của Gyeonggi, hỗ trợ gia đình kết hôn quốc tế
2008 Vận hành trung tâm trải nghiệm đa văn hóa tại tỉnh Gyeonggi
Tổ chức các chương trình nghệ thuật đa văn hóa cho thanh thiếu niên Gyeonggi
Xây dựng trung tâm tư vấn chống bạo hành gia đình cho cô dâu nước ngoài và các thiết bị bảo vệ
2009 Cung cấp 10 lựa chọn công việc phù hợp cho cô dâu đa văn hóa
Đề án mẫu xây dựng doanh nghiệp xã hội nhằm thúc đẩy nhóm kinh tế là cô dâu nước ngoài.
2010 Hoạt động đào tạo giáo viên mầm non là cô dâu nước ngoài
Tổ chức lớp học song ngữ cho trẻ em gia đình đa văn hóa
2012 Tổ chức chương trình thích nghi ban đầu cho thanh niên nhập cư là con cái gia đình đa văn hóa
 
Thuyết trình chủ đề/Phân tích động hướng
- Kết thúc năm 2012
 
2008 Sự biến đổi gia tăng người nước ngoài cư trú tại Gyeonggi (2007~2008)
Bài toán chính sách hỗ trợ giáo dục phù hợp với sự gia tăng thanh thiếu niên đa văn hóa
2009 Hướng gia tăng trẻ em gia đình đa văn hóa Gyeonggi 2009
Hiện trạng người nước ngoài cư trú tại Gyeonggi theo từng giới
2010 Biến đổi của gia đình di dân do kết hôn quốc tế tại Gyeonggi (2007~2010)
Thay đổi gia tăng số học sinh gia đình đa văn hóa trên toàn quốc
2011 Hiện trạng người nước ngoài cư trú tại Gyeonggi theo từng giới
Biến đổi của gia đình di dân do kết hôn quốc tế tại Gyeonggi (2007~2011)
Việc làm cho cô dâu nước ngoài & phương hướng tạo công ăn việc làm
2012 Hiện trang người lao động nước ngoài trên toàn quốc năm 2012, chia theo giới tính
Sự biến đổi gia đình kết hôn quốc tế tại Gyeonggi (2007~2012)
Thực trạng đi học của trẻ em gia đình đa văn hóa tỉnh Gyeonggi & phương án tăng cường
 
Thuyết trình chủ đề/Phân tích động hướng
 
2014 Vấn đề giáo dục và chăm sóc con cái người lao động nước ngoài, vấn đề còn tồn đọng & phương án giải quyết
2015 Quyền lợi của trẻ​ tị nạn
 

※ Các tóm tắt nghiên cứu liên quan có thể xem thêm ở bản tiếng Anh (Có đặt link với trang tiếng Anh)

 
Thuyết trình chủ đề/Phân tích động hướng
 
2015 ​Xây dựng tháp kiểm soát xuất nhập cảnh ​và ​k​hắc phục​ tỷ lệ sinh thấp
2016 Sự thay đổi ​dân ​số tỉnh ​Gyeonggi-do thông qua điều tra dân số​
 
Địa chỉ liên hệ
 

◎ Điện thoại : +82-31-220-3900 / Fax : +82-31-220-3969
◎ Địa điểm : 1150. Gyeongsu-daero, Jangan-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
◎ Trang web : www.gfwri.kr
◎ Sơ đồ đường đi (Lược đồ)

 
Viện nghiên cứu SNS
 
Twitter   facebook   blog
  505-3, Songjuk-dong, Jangan-gu, Suwon-city, Gyeonggi-do, Republic of Korea